Keolis svarar på kritiken - Begär också skadestånd

1:14 min

Först gick Värmlandstrafik ut och sa att man begär skadestånd från Keolis för att de bröt avtalet. Nu är det istället Keolis som begär skadestånd av Värmlandstrafik.

Från Keolis håll menar man att det gällande avtalet skiljer sig så mycket från det avtalet som upphandlades att man har rätt att bryta kontraktet.

Det är servicetrafikverksamheten, alltså till exempel färdtjänst, som Keolis menar inte bedrivs på ett bra sätt. Man menar att ett ineffektivt arbetssätt från Värmlandstrafiks håll är orsaken till att ekonomin inte går ihop, och alltså inte att Keolis lämnade ett för billigt anbud i upphandlingsprocessen.

Henrik Gustavsson, områdeschef för Keolis, beskriver hur man upplever problemen:

– Värmlandstrafik har sedan 1999 valt att planera all verksamhet med 16 000 resor i månaden manuellt. De allra flesta har ett planeringssystem med avancerade algoritmer. Idag är det så att våra fordon har en beläggning, alltså kund i bil, på 30 procent av arbetstiden.

Man motsätter sig även att kunderna inte ska ha varit nöjda mer servicen. Mikael Dahlkvist, Värmlandstrafiks ordförande, har tidigare gått ut och ursäktat för de som har drabbats av problem under året. Detta menar Henrik Gustafsson är en ogrundad bild av situationen.

– Initialt hade vi problem. Vi startade upp en ny verksamhet i ett stort län. Vi anställde många nya in i branschen. Men i Värmlandstrafiks egna kundundersökning kan vi konstatera att kunderna hittills i år är mer nöjda med det verksamhet som vi bedriver än vad tidigare operatör gjorde, säger Gustavsson.