Så kan den allra första blomman ha sett ut

1:31 min

Ett franskt forskarlag har tagit fram bilder på hur alla blommors gemensamma förfader såg ut. Blomman ska ha haft både ståndare och pistiller.

Genom att kombinera studier av fossiler, spelteori och kunskap om levande blommor har ett franskt forskarlag tagit fram en modell på hur den första blomman kan ha sett ut.

– Frågeställningen är jättegammal. Det var till och med så att Darwin funderade på det här, säger Jens Sundström som är docent i växtfysiologi på SLU.

För att komma närmare ett svar på den här gamla frågan om hur blommor har uppstått har nu franska forskare skapat en bild av en urblomma. Det vill säga en gemensam förfader till alla blommor.

Blomman har vita blad som ligger i lager om tre, och med både ståndare och pistiller. Rekonstruktionen föreslår också att blomman var tvåkönad, och alltså hade både ståndare och pistiller.

En sak som överraskar med rekonstruktionen är att formen på organen börjar ordnat som en ring, men sedan övergår till en spiralform.

– Det är ett nytt antagande som skiljer sig från man har tänkt sig att det skulle sett ut tidigare. Det skiljer sig också från hur man ser på de växter som finns idag och som anses vara väldigt ursprungliga. Som liljor och amborella till exempel.

Modellen kan kanske inte ge svaret på Darwins fråga om hur blommor har uppstått. Men den kan ge en hint om hur de blommor vi har idag har utvecklats. Jens Sundström vill understryka att det inte rör sig om en exakt rekonstruktion

– Man ska komma ihåg att det är en hypotes. Så här skulle den ha kunnat se ut, och det är ganska stor sannolikhet att den har sett ut så. Men det är inget bevis på det, säger han.

Referens: Hervé Sauquet et al. The ancestral flower of angiosperms and its early diversification. Nature Communications 1 augusti 2017. DOI: 10.1038/ncomms16047