Ett steg närmare dieselförbud i Stuttgart

2:35 min

Miljöorganisationen DUH vann processen om dieselförbud i tyska Stuttgart enligt en dom i förvaltningsrätten i dag.

Domaren i fallet säger att de lösningar som delstaten och bilindustrin presenterat inte räcker för att få ner kväveoxidnivåerna i Stuttgart till lagliga nivåer.

Enligt domaren är dieselförbud en effektivare lösning, och det gäller i så fall dieselbilar med utsläppsnivåerna under utsläppsnormen Euro 6. 

Enligt domstolen måste delstaten ha infört tillräckligt effektiva åtgärder redan från den 1 januari 2018. Redan då kan ett omfattande dieselförbud i Stuttgart bli verklighet. 

De är de olagligt höga halterna av kväveoxid- en avgasprodukt från dieselbilar- som lett till att Miljöorganisationen DUH har dragit delstaten Baden Württembergs myndigheter inför domstol. Halterna har, sedan många år tillbaka, nått olaglig nivå och myndigheterna i delstaten vägrar införa ett dieselförbud i staden Stuttgart, som är hårt drabbat.

Varför har frågan om dieselbilarnas framtid blivit aktuell just i Stuttgart?

– Stuttgart är bilstaden nummer ett, både Daimler och Porsche har sina kontor här, det är en viktig anledning. Det andra är att Stuttgart är en stad som brukar kallas för den smutsigaste staden i hela Tyskland, när det gäller utsläpp, berättar Daniel Alling, Sveriges Radios utsände i Stuttgart.  

– Frågan har varit het här länge och miljöorganisationen har länge försökt få till ett dieselförbud just här. Staden la fram en plan på hur man ska få ner utsläppsnivåerna, bland annat genom att rena motorerna med nya åtgärder, men nu säger alltså domstolen att det inte räcker, utan att ett dieselförbud måste till. 

Delstatens myndigheter och bilindustrin i staden, Daimler och Porsche, har gjort gemensam sak under rättegången och sagt nej till dieselförbud. De ville istället satsa på att dieselmotorer byggs så att de uppfyller EU:s utsläppskrav. Men det säger domstolen nu alltså nej till.

Flera andra tyska städer överväger också dieselförbud inom kort och denna seger för miljöorganisationen i Stuttgart kan uppmuntra dem att gå vidare.

– Den här domen är framförallt en stor signalverkan till andra städer som också överväger detta, München har till exempel också kommit långt med de här planerna.  

Motståndarsidan, bilindustrin och myndigheterna, har dock antytt att man kommer överklaga till högsta instans om man förlorar.