Trafik

Tysta asfalten genom Huskvarna bäst i Sverige

1:43 min

För sju år sedan lades så kallad tyst asfalt på en bit av E4:an genom Huskvarna för att minska bullernivån. Den har överraskat forskarna med sin hållbarhet.

Den bullerdämpande beläggning som lades på E4 vid Norrängen i Huskvarna absorberar ljud tack vare att den är mer porös än traditionell asfalt. Ihåligheterna leder även bort vatten och minskar risken för vattenplaning. Beläggningen har fått kritik för att den är betydligt mycket dyrare än vanlig asfalt, samtidigt som den slits ner förhållandevis snabbt. Livslängden är oftast omkring fem år, men i Huskvarna har asfalten hållit betydligt längre än vad forskarna trodde när den lades dit för sju år sedan.

– Det här är den längsta tid som den här typen av beläggning har behållit sina bulleregenskaper under alla år som vi har provat detta, säger Ulf Sandberg, forskare på Vägtrafikinstitutet.

I augusti är det dags för omläggning av de mest slitna delarna av den nästan tre kilometer långa sträcka där beläggningen finns. När asfalten är ny minskar bullernivån med ungefär sju decibel, men effekten avtar alltså med åren.

Grannar märkte skillnad

Robby Ågren har bott bara ett stenkast från motorvägen i över 20 år. Han minns vilken skillnad den tysta asfalten gjorde när den lades dit för sju år sedan.

– Från början trodde jag att det var något fel på bilen för det var så tyst. Men nu är det nästan lika bullrigt igen, säger han.

I andra bullerminskningsprojekt försöker man nu efterlikna just den sammansättning som finns i beläggningen i Huskvarna. Om det lyckas finns det goda förhoppningar om att samma metod ska kunna användas på fler ställen.

Tack vare att vatten leds bort från vägbanan minskar också nedsmutsningen av närliggande hus, eftersom vinden inte får med sig lika mycket partiklar.

Håligheter hemligheten

Jerry Ingelström är platschef på Svevias laboratorium i Jönköping och den som, tillsammans med en kollega, tog fram just den lyckade tysta asfalten på E4:an genom Huskvarna.

Hemligheten med att få fram en bra tyst asfalt är extra mycket hålrum i massan för att dämpa ljudet, 30-40 procent av massan, berättar Jerry Ingelström och bekräftar även han att asfalten i Huskvarna har hållit högre kvalitet än vad man trodde från början.

– Vi trodde att den skulle hålla i fyra år men nu har det gått sju så det är över förväntan, men snart lägger vi om det översta lagret med tyst asfalt igen.