Konst växer fram längs Kattegattleden

4:08 min

På 16 platser längs Kattegattleden håller nya konstverk på att ta form. Konstnärscentrum Väst står bakom satsningen med så kallad "Landart".

Det är platsspecifik konst som kommenterar och inspireras av området den skapas på. Både utländska och svenska konstnärer har bjudits in till projektet som kallas (X)sites Kattegattleden.

Jasmine Cederqvist från Ljungbyhed är en av konstnärerna. Hon närmade sig sin tilldelade plats vid Åkloster broar norr om Varberg i ett flygplan.

Hör henne berätta om flygande perspektiv, att skapa i kontakt med omgivningen och markägaren Stures ovärderliga hjälp.