Framsteg för dataålderns mineraljägare

1:13 min

Genom att samla all möjlig information som finns om mineraler har forskare från USA kunnat göra en så kallad Big Data-analys. Med hjälp av den har mängder med olika samband avslöjats.

Att analysera stora datamänger och göra nätverksanalyser har tidigare använts för att till exempel kunna förutspå spridningen av en sjukdom eller för att upptäcka terroristnätverk. Men nu har man alltså använt det på mineraler.

Genom att samla in parametrar som exempelvis vilka mineraler som finns och i vilken miljö man hittar dem, skapas en stor databas av information.

Då synliggörs mängder med olika samband. Bland annat skulle man kunna sia om vilka mineraler som borde finnas på vissa platser i världen. 

 – Säg att du har en viss typ av guldmineralisering någonstans i världen. Då kan man med hjälp av det här verktyget åskådliggöra och förutsäga var någon annanstans i världen det finns en god möjlighet att hitta något liknande, berättar Ulf Hålenius, professor i mineralogi på Naturhistoriska riksmuseet. 

En mineral som finns i en viss miljö borde alltså gå att hitta i en liknande miljö, fast på en annan plats. 

Den stora mängden data som analyseras gör också att mer komplexa samband upptäcks. Det är något som skulle kunna ge upphov till nya frågeställningar och upptäckter i framtiden.

– Då kommer man säkert att kunna plocka fram nya relationer som man inte ser så där uppenbart. Så jag tycker det är intressant, säger Ulf Hålenius.

Referens: Morrison et al., "Outlooooks in Earth and Planetary Materials
Network analysis of mineralogical systems", publicerad 2 augusti 2017 i American Mineralogist, DOI: http://dx.doi.org/10.2138/am-2017-6104CCBYNCND