Skarp kritik mot tyskt dieselmöte

2:37 min

Tyska miljörganisationer är inte välkomna när regeringen och bilföretagen gör upp.

– Det här är precis det vi alltid har kritiserat, nämligen att den tyska bilindustrin och regeringen gör upp bakom stängda dörrar, säger Jürgen Resch, chef för den tyska miljöorganisationen DUH.

Han är den som på senare tid med flera rättsliga prövningar drivit på i frågan om dieselmotorernas avgasutsläpp.

Med på mötet idag finns också regeringscheferna i de delstater där det finns mycket bilindustri. Men alltså inte miljöorganisationerna.

Huvudfrågan på mötet kommer bli vilka lösningar för dieselbilarnas avgasrening bilindustrin är beredda att gå med på eller tvingas på gå med på för att få ner de farliga avgashalterna från diselbilar i städerna.

Av det som läckt ut inför mötet verkar det som att bilföretagen kommer få igenom sin ide att det räcker med tämligen billiga mjukvaruförändringar.

Miljöorganisationerna och Jürgen Resch hävdar dock att de har tester som visar att den åtgärden inte räcker och kräver att bilföretagen också ändrar i motorerna i sig. Vilket skulle bli betydligt dyrare.

Jürgen Resch säger också att domen i Stuttgart, som underkände mjukvarulösningarna som hittills redovisats, ger honom rätt.

Enligt DUH-chefen visar testresultaten att även de dieselbilar som har den modernaste utsläppsnormen för dieselbilar, EURO 6, inte är rena nog i trafik utan bara när de testas.

En del experter menar att ryktet om den tyska bilindustrin goda rykte kan påverkas av den senaste tidens häftiga debatt om dieselmotorerna och att mötet idag framförallt syftar till att återupprätta det.

Och hur höga känslorna inför mötet går kring denna nyckelindustri i Tyskland inför mötet visade sig i tyska radiostationen DLF häromdagen när två dieselexperter drabbade samman om dieselbilarnas framtid.

"Det är omstritt om det hjälper" sa den ena, "nej det är det inte" sa den andre varpå den förste experten, en professor i motorteknologi, tappade tålamodet:  

"Herr Friedrich, det finns en anledning till att så få i den vetenskapliga världen vill tala med er", dundrade han och programledaren fick gå in och bryta.

Igår meddelade den europeiska investeringsbanken EIB att den utreder misstankar om huruvida Volkswagen på felaktiga grunder fått låna motsvarande 4 miljarder Euro från banken för att utveckla den mjukvara som företaget använde för att manipulera avgasutsläppen.