Magnus Norman spelar i Båstad?

Höftledsskadan gör att Magnus Norman inte kan spela i Wimbledon. Men möjligheten öppnar sig för spel i Båstad.
Spel i Båstad var tidigare inte möjligt för Magnus Norman eftersom turneringen kom i kläm med spel i Wimbledon. Men om hans höft blir bra tills Båstadturneringen börjar den 9 juli är det möjligt att Magnus Norman deltar, trots allt.