Ryssland förnekar dödssiffra i Syrien

2:09 min

De ryska förlusterna i kriget i Syrien i år har varit fyra gånger så stora som rapporterats officiellt i Ryssland, enligt Reuters granskning.

Det uppger nyhetsbyrån Reuters efter att ha gjort en omfattande undersökning av förlustrapporterna. Om militären mörkar det verkliga dödstalet så är orsaken sannolikt att myndigheterna är oroliga för att det ska sprida sig ett missnöje i den ryska allmänheten med krigsinsatsen.

Enligt vad som framförts officiellt så har hittills i år tio ryska militärer dödats i Syrien men nyhetsbyrån Reuters hävdar att den verkliga siffran uppgår till 40. Det är naturligtvis en bråkdel av alla som dödats i Syrien under den här perioden men skillnaden och Reuters totalsiffra kan ha stor betydelse för hur kriget uppfattas i Ryssland.

Den ryska militären förnekar uppgifterna om 40 döda men Reuters säger att man kan dokumentera samtliga fall med bekräftelser från närstående.

Enligt Reuters är ungefär hälften av de stupade kontraktsanställd personal formellt utanför krigsmakten, ungefär på samma sätt som USA använde den privata säkerhetsfirman Blackwater i Irak.

Den ryska militären förnekar att man använder sådan personal och i den mån det finns ryska frivilliga i Syrien på regeringens sida så har Moskva inget med det att göra, säger president Putins presstalesman.

Men i Reuters sammanställning finns det också stamanställd militär personal vars död har hemlighållits. Militären uppmanar anhöriga att hålla tyst om saken och uppgifter om ryska förluster i fredstid är hemligstämplade enligt en ny lag.

Skälet är troligen att man är rädd för en negativ reaktion i allmänheten. Krigsinsatsen i Syrien har hittills varit ganska populär men om de ryska förlusterna ökar riskerar stödet att avta.

Och antalet stupade ökar: De första 15 månaderna dödades enligt Reuters 36 ryska medborgare medan det alltså var minst 40 bara under de senaste sju månaderna.

Till en början använde Ryssland mest sitt flygvapen i kriget men ökningen tyder på att de styrkorna allt oftare används för mer riskabla uppdrag på marken.