Museum för säljakt i Mörön: ”Det betyder jättemycket”

1:52 min

Säljakten har betytt mycket för byn Mörön utanför Luleå. Med ett museum vill byaföreningen bevara minnena och historierna för framtiden.

På 1800- och 1900-talet ansågs sälar vara ett skadedjur och det betalades ut skottpengar på varje skjuten säl. Numera är enbart skyddsjakt på djuret tillåtet, men jakten går långt tillbaka i tiden.

Genom föremål och bildmaterial vill Säljaktsmuseet i Mörön i Luleå bevara säljaktens historia för framtiden.

– Det betyder jättemycket för mig. Min pappa har varit med i jakten, och min farfar. Mina förfäder, säger Kaj Johansson.