Lördag 3 mars 2018

Salinen - en salt och viktig miljö för växter och fåglar

9:04 min

I franska Guérande utvinns salt fortfarande för hand i saliner.

De här kustnära våtmarkerna, skapade av människan, är värdefulla rast- och övervintringsplatser för flyttfåglar. Och både skärfläcka och fisktärna häckar i själva salinen.

Reporter Hjalmar Dahm har själv arbetat som paludier - saltarbetare - i Guérande i Bretagne. Den första han träffade när han kom dit, 1983, var Didier Guilet. Och han arbetar fortfarande som paludier, och skådar fortfarande fågel där. I reportaget återser Hjalmar både Didier och salinerna.

I själva salinen har Didier byggt häckningsplattformar där fisktärnorna häckar, och kullar för skärfläckorna. Skärfläckorna lever bland annat på de små kräftdjuren Artemisia salina som det finns miljontals av i salinerna.

Växterna i området har ofta tjocka blad för att tåla salthalt, torka, regn och tidvatten.

I området häckar också den vita silkeshägern.

Våtmarkerna är värdefulla rast- och övervintringsplatser för många fåglar.

naturmorgon@sverigesradio.se