Allmänhetens kräftfiske i Vättern kan komma att begränsas

2:03 min

Allmänhetens kräftfiske i Vättern är det enda kräftfisket i Sverige där vem som helst får fiska kräftor, men det kan det bli ändring på.

Signalkräftan från Vättern har spridits illegalt till andra vatten, och nu diskuteras ett förslag om att införa begränsningar i fisket.

– Restriktioner för allmänhetens fiske i Vättern är nog rätt troliga, eller om man kan styra upp det på något smartare sätt, säger Lennart Edsman, kräftforskare på Sveriges lantbruksuniversitet.

Lennart Edsman sitter även med i en referensgrupp kring Havs- och vattenmyndighetens förslag.

Vättern är det enda vattnet i hela Sverige där vem som helst får fiska kräftor helt utan tillstånd på allmänt vatten 300 meter ut från stranden.

Det kallas allmänhetens kräftfiske och pågår fem helger. I år drar det i gång fredag den 11 augusti.

Men under åren har allmänhetens kräftfiske kantats av olovlig utrustning, stölder och sjöfylleri.

Begränsningar har därför diskuterats tidigare, men nu finns ytterligare ett starkt skäl.

I Vättern finns nämligen enbart signalkräfta, och det är en art som Sverige vill stoppa spridningen av. Och just kring Vättern är den illegala utsättningen som värst.

– Vi har ett samband med avståndet från Vättern. Ju närmare Vättern du kommer desto fler illegala utsättningar per kommun har du, så det är rätt troligt att med de tusentals personer som kommer och fiskar på allmänhetens fiske att de tar med sig hem levande, säger kräftforskare Lennart Edsman.

Enligt en EU-förordning är det förbjudet att sälja och transportera sammanlagt 49 invasiva växt och djurarter.

Sverige har fått undantag när det gäller signalkräftan, som sprider kräftpest, men Havs- och vattenmyndigheten måste nu ta fram förslag som ska godkännas av EU på hur spridningen ska stoppas.

Ett förslag kan bli begränsningar i allmänhetens kräftfiske i Vättern. Per Säverot är fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping. Han är med i en referensgrupp som vill att man utreder konsekvenser av förslaget:

– Vad innebär det här för exempelvis människor som hyr ut bostäder runt sjön, för affärer, bensinmackar mer mera, frågar Per Säverot.

– Skulle man begränsa det så innebär det stora konsekvenser för samhällsekonomin runt Vättern, så det har vi framfört, avslutar Per Säverot.