Nya regler öppnar för leverans med drönare

2:11 min

I höst kan luftrummet öppnas upp för drönare i betydligt större utsträckning än i dag. Transportstyrelsen räknar med att ändra sina regler så att drönare får flyga närmare flygplatser, utan något som helst tillstånd och i vissa fall även utom synhåll.

Storföretag som Amazon och DHL tror att drönare är en del av framtidens transporter. Det gör även många svenska företag, men hittills har reglerna inte möjliggjort transporter med drönare i stor skala. Nyligen ändrades kameraövervakningslagen så att det blev tillåtet att filma med drönare utan tillstånd och nu ses ännu fler regler över.

– Efter att ha testat leverera pizza med drönare har vi konstaterat att vi nog inte kan göra det i innerstan först, utan att vi börjar på landsbygden, säger Pizzaonlines marknadschef Philip Eide.

När han nyligen experimenterade med drönartransporter visade det sig att det finns många problem. Ljudnivån var hög, det uppstod starka vindar runt drönaren som gjorde att pizzakartongerna tumlade runt och de var tvungna att ta hänsyn till att det är farligt att gå för nära en flygande drönare.

Det är problem som företaget nu jobbar på att lösa, och det är inte ensamt.

Flera svenska företag följer Transportstyrelsens arbete att öppna upp luftrummet för drönare med nya flygregler. Försvarsmakten, luftfartsverket och branschorganisationer har varit med att ta fram förslag som kan börja gälla i höst, men som till 13 augusti är ute på remiss.

Reglerna väntas träda i kraft i höst och då skulle ingen drönare längre behöva flygtillstånd, förutsatt att den väger mindre än 7 kilo.

Det föreslås även bli tillåtet att flyga närmare flygplatser. Och det skulle bli möjligt att få tillstånd att flyga drönaren längre än 500 meter och utom synhåll.

I dag är allt det förbjudet. Rémi Vesvre på Transportstyrelsen säger att regeländringarna är viktiga för att skapa en ny typ av tjänster, men poängterar att det finns stora utmaningar.

– Om man hade en bil som visste hur man tar sig från punkt A till punkt B men inte ser några andra trafikanter, alltså att alla andra bilar måste akta sig för den bilen. Det är ungefär den situationen vi har med drönare idag, säger Rémi Vesvre.

Testet med pizzor har gett marknadschefen Philip Eide en del att tänka på, men han ser ändå möjligheten att börja leverera mat med drönare om ett år, i mer glesbefolkade områden.

– Jag tror att det finns många kunder som det är svårt att leverera till med bil, till exempel ute i skärgården, där vi skulle kunna hitta en annan lösning, säger Philip Eide.