Debatt: Överfallslarm på festival – rätt eller fel?

12 min

Moderata ungdomsförbundets initiativ att dela ut överfallslarm till kvinnor under den pågående parkfestivalen i Eskilstuna får kritik av Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU.

Josefine Helleday, ordförande för SSU i Sörmland menar att Moderata ungdomsförbundet genom detta lägger ansvaret på kvinnor att inte bli överfallna.

Marko Biscevic, förste vice ordföranden i Moderata ungdomsförbundet menar att MUF inte alls skuldbelägger kvinnor i och med detta och menar det är ett sätt att öka tryggheten.