Hetta och psykisk ohälsa

6:26 min

Värmeböljan Lucifer och har redan lett till flera dödsfall och den här sortens värmeböljor kan komma att öka dramatiskt i Europa. Hetta påverkar oss inte bara fysiskt utan även vår psykiska hälsa. Ny forskning visar på samband mellan hetta och självmord bland indiska bönder.

I elva länder varnar myndigheterna medborgare och turister för extrem hetta på över fyrtio grader.
Värmeböljan som väntas hålla i sig en vecka till har fått smeknamnet Lucifer och har redan lett till flera dödsfall. Den här sortens värmeböljor med påföljande dödsfall kan komma att öka dramatiskt i Europa de närmaste decennierna, enligt forskare.

Och det är inte bara fysiskt vi människor kan drabbas hårt av värmeböljor - stark värme kan också påverka vår psykiska hälsa.

I Indien har man under flera decennierna sett en ökning av antalet självmord bland fattiga bönder. Över 300 000 bönder beräknas ha tagit sitt liv sedan 1995.
Små ekonomiska marginaler, där en förlorad skörd kan innebära personlig konkurs, och stora låneskulder brukar nämnas som viktiga, bakomliggande faktorer.
Men i veckan kom en studie där amerikanska forskare hävdar att även klimatförändringar kan vara en bidragande orsak till en del av dessa självmord.

Hör Joacim Rocklöv, epidemiolog med inriktning på Klimat och Folkhälsa vid Umeå Universitet.