Skåne

Skåne har flest akut miljöfarliga skeppsvrak

1:25 min

Villon, som ligger utanför Simrishamn och innehåller olja, är ett av nio akut miljöfarliga skeppsvrak utanför Skånes kust.

Utanför Sveriges kust ligger tusentals skeppsvrak och 300 av dem räknas som miljöfarliga. 31 är en akut miljöfara och finns med på Havs- och vattenmyndighetens akutlista över vrak som behöver saneras.

Vi behöver få bort oljan innan den läcker ut i vattnet.

Skåne är det län i landet som har flest vrak på akutlistan. Längs länets kust finns nio akut miljöfarliga vrak som rostar sönder och riskerar att läcka skadliga ämnen. Ett exempel är Villon som gick till botten utanför Simrishamn 1986 och innehåller olja.

– Östersjön är hårt trafikerad och den mesta trafiken går igenom Öresund. Många av båtarna som sjunker hamnar i Skåne om de inte hamnar på andra sidan gränsen till Danmark eller Tyskland. Om det blir ett större läckage får vi en oljekatastrof när det driver in mot kusten, skadar fåglar och fiskar och är svårt att sanera. Men det vanligaste är ändå att vraken läcker lite i taget och då är det vrakens omgivande miljö som blir skadad, säger Frida Åberg, som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Kostar miljarder

Saneringen av de akut miljöfarliga skeppsvraken kan komma att kosta mångmiljardbelopp. Inget av de skånska vraken finns dock med bland de tre som är först ut i Sverige att saneras.

–  Vi behöver prioritera så att vi kan börja med att sanera de vrak som är värst däran i Sverige så vi hinner få bort oljan innan den läcker ut i vattnet.

Varför är det Sverige som ska betala saneringen och inte rederierna via deras försäkringsbolag?

– Det juridiska ansvaret har varit diffust och det har inte funnits någon möjlighet att kräva ansvar av rederierna. Det finns regelverk för större fartyg men många av de här är äldre och det finns ingen att riktigt ställa till svars längre, säger Frida Åberg.