Kronoberg

Lokal skillnad bland honungsbristens orsaker

2:09 min

I år spår biodlarna att det kan råda honungsbrist på grund av det kyliga vädret. Laila Lycksson som är biodlare och bitillsynare i Vederslöv har märkt av stora lokala skillnader. En del besväras av vädret medan andra drabbas av den amerikanska yngelrötan.

– Den amerikanska yngelrötan är fasansfull. Den smittar till alla runt omkring när bina flyger från den ena kupan till den andra, säger Laila Lycksson om den sjukdomen som härjar. 

Utbrottet av den amerikanska yngelrötan drabbar tillökningen av bina. Blir det inga yngel, så blir det heller inga bin. Drabbas ens bin av sjukdomen tvingas man elda upp bikuporna.

– Det går varken att tvätta bort, eller frysa... Det är bara att elda upp det, för det går inte att ta dö på den, förklarar Laila Lycksson. 

På andra håll, framför allt i Malmöregionen har det varit vädret som orsakat störst problem för biodlarna. 

– Det verkar vara väldigt lokalt. På en del ställe finns det nästan ingen honung alls, och neråt Malmö fanns det ingenting, det har bara regnat. 

– Jag har inte varit så hårt drabbad. Det har varit ganska bra. Men generellt sätt så har vi för lite honung i Sverige, säger Laila Lycksson.