Fiskben från vikingatiden avslöjar tidig handel

1:42 min

Kanske var torsk en viktig handelsvara redan på vikingatiden, visar en studie i tidskriften PNAS.

En internationell forskargrupp med bland annat svenska forskare har för första gången kunnat visa att det troligen skett kommersiellt fiske och handel mellan Norge och Tyskland redan under vikingatiden. De slutsatserna kan de dra efter att ha studerat arvsmassan i fiskben från 800-talet. 

– Tidigare finns det dokumenterat att man handlade med torkad fisk ifrån Island och norra Norge under medeltiden. Men det här är första beviset att det förekommer under vikingatiden, redan 800 till 1000 år efter Kristus säger Carl André, professor i marinekologi och en av forskarna bakom studien. 

Den torsk som såldes var konserverad genom torkning. Metoden kan bara användas i områden där det är väldigt kallt och torrt, som i exempelvis Lofoten eller på Island. Metoden är billig och gör att fisken håller mycket länge, vilket troligen gjorde att den torkade torsken var en åtråvärd vara. 

I studien har forskarna i detalj studerat dna i fiskben man hittat i leriga sediment på havsbottnen i norra Tyskland. På platsen fanns tidigare en viktig handelsstad. 

Forskarna kunde slå fast att benen tillhört fiskar från 800-talet, och att de kommit från en torskpopulation som enbart finns i de norra delarna av Norge och Island. Fisken har alltså transporterats från Norge eller Island till Tyskland.

Forskarna tror att samma analysmetod, att studera dna i fiskben från olika tider och populationer, kan vara användbar även i andra sammanhang. Till exempel kan det ge en bild över hur väl olika fiskarter kunnat anpassa sig till förändringar i dess livsmiljö, säger Carl André.

– Vi kanske kan få svar på hur lång tid det tar för en art att anpassa sig till ett förändrat klimat. Tar det exempelvis hundra eller tusen år för en fiskpopulation att anpassa sig till en förändrad temperatur eller en förändrad salthalt, säger han. 

Referens: Ancient DNA reveals the arctic origin of viking age cod from Haithabu, Germany. Bastiaan Star et al, 2017. PNAS. Doi: 10.1073/pnas.1710186114