Tvist om fäbodbruk

Länsstyrelsen: Vi har bara förtydligat de krav som redan finns

0:52 min

Göran Häggström i Vindeln kan nu behöva avveckla sitt fäbodbruk då Länsstyrelsen i Västerbotten menar att den ligger för nära hans hemgård för att beviljas ersättning. Kajsa Berggren på Länsstyrelsen i Västerbotten förklarar nu hur de resonerat.

Sedan 2015 har Länsstyrelsen i Västerbotten som enda län i landet ett krav på att det måste vara minst 1000 meter mellan hemgården och fäboden för att den ska vara stödberättigad.

– Syftet har hela tiden varit det att stödet ska gå och täcka merkostnader, säger Kajsa Berggren, enhetschef på Länsstyrelsen i Västerbottens landsbygdsenhet.

Vidare menar Kajsa Berggren att det inte stämmer att Länsstyrelsen i Västerbotten har hårdare krav på vad som kan klassas som en stödberättigad fäbod än andra.

– Vi har bara förtydligat de krav som redan finns, säger hon.

Göran Häggström som driver fäbodbruk i Vindeln kan nu behöva avveckla det, eftersom fäboden enligt de förtydligade reglerna ligger för nära hans hemgård – avståndet är cirka 250 meter fågelvägen.

2013 slog dock förvaltningsrätten fast i en dom att Göran Häggström har rätt till stöd, eftersom terrängen mellan fäboden och hemgården var sådan att de två husen skulle kunna ses som att det var skilda åt.

Kajsa Berggren menar dock att situationen nu inte är detsamma som när förvaltningsrätten fastställde sin dom 2013.

– När förvaltningsrätten tog sitt beslut var inte Jordbruksverkets föreskrift formulerad på samma sätt. Den var mera otydligt formulerad, säger hon.

Enligt Kajsa Berggren har Jordbruksverket efter det som hände då förtydligat sin formulering, och Länsstyrelsen i Västerbotten har ytterligare då försökt att förtydliga i sin handlingsplan.

Nu är ärendet uppe för avgörande i förvaltningsrätten igen. 

Hur tror du att förvaltningsrätten kommer att ställa sig i den här frågan?

– Det får vi se, det ligger hos domstolen nu. Vi får avvakta. Det här är ett fall där Göran Häggström vill ha stödpengarna och länsstyrelsen och Jordbruksverket ser att han inte är stödberättigad, och det får provas i domstol nu helt enkelt, säger Kajsa Berggren.