Forskning

Ny medicin ska förebygga migrän

1:35 min

Runt 15 % av alla svenskar drabbas då och då av migrän. Men snart kommer troligen en ny medicin mot migrän att godkännas, och det är en Lundaforskares rön som ligger till grund för den.

Kraftig huvudvärk, ljud- och ljuskänslighet och illamående – ibland flera dagar i månaden. Så kan livet se ut för den som har problem med migrän. Hittills har det inte heller funnits någon specifik medicin utan man har använd antiepilektika eller psykofarmaka, för att behandla problemen.

– De har massor med biverkningar, säger Lars Edvinsson, professor i internmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund och tillträdande ordförande i International Headache Society.

"Det är ett jättestort steg"

– Det som nu har hänt är att min forskning, som startade från grunden här i Lund, hittat den signalsubstans som frisätts vid migränanfallen. Sedan har det varit en lång resa för att visa, bevisa och övertyga andra om att det här är nyckeln, fortsätter han.

Nu har fyra av de stora läkemedelsbolagen i världen tagit fram en medicin mot CGRP-receptorn som utlöser migränen, som reducerar och förebygger.

Enligt Lars Edvinsson har en fjärdedel av patienterna helt blivit av med migränen. Hälften av patienterna upplever en förbättring, medan den sista fjärdedelen inte blir hjälpta av behandlingen.

– Men det är ett jättestort steg, för den här medicinen är riktad mot boven i dramat specifikt, säger Lars Edvinsson.