Ateister mer sannolika att utföra extremt våld – tror ateister

Människor som begår extremt våldsamma eller omoraliska handlingar är sannolikt ateister, antar både troende och icke-troende människor.

I studien, som publiceras i tidskriften Nature human behavior, ville forskarna undersöka om det finns en global förutfattad uppfattning om att icke-troende människor är mer benägna att utföra omoraliska handlingar, än de som tror på en gud.

Forskarna frågade därför fler än 3000 människor i 13 olika länder om de trodde att en person som exempelvis torterar djur och begår seriemord, sannolikt är en ateist eller troende. Studien omfattar både starkt religiösa samhällen där majoriteten av befolkningen har en kristen, buddistisk, hinduisk eller muslimsk tro, och mer sekulariserade områden. 

Det visade sig att både troende och icketroende personer, i nästan samtliga länder, utom Finland, oftare kopplade ihop ett omoraliskt beteende med ateism.

Sverige var inte med bland de tretton länderna.

Referens: Global evidence of extreme intuitive moral prejudice against atheists. 2017 Nature Human Behavior. Doi: 10.1038/s41562-017-0151