Hur prissätts naturen?

6:50 min

Att sätta ett pris på naturen blir allt vanligare. Trots detta finns det inte någon internationell standard för hur man ska räkna. Det är något som forskaren Bengt Steen vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg håller på att förändra. Men det är inte helt oproblematiskt, många upplever att det är omöjligt att sätta ett pris på miljö och natur. Hör reportage av Emil Hellerud.