Överklinten

Sjöar i Överklinten täcks av sjögräs – byborna tar prover

0:52 min

När byborna i Överklinten skulle uppdatera boken om byn, märkte de att sjöarna Hemsjön och Långsjön håller på att växa igen. Nu engagerar de sig i provtagning för att se hur sjöarna mår.

Sjöarna håller på att växa igen, och framförallt när det gäller Långsjön finns det en oro att sjön på sikt ska förvandlas till myrmark. Dessutom verkar ny fisk ha letat sig in i sjöarna.

– För första gången förra året fick man Brax i sjön, och det har aldrig funnits förut, säger Inge Lindström som bor i Överklinten och är engagerad i projektet med att ta vattenprover.

De har också märkt att vissa fiskesorter mer eller mindre har försvunnit från sjön, bland annat upplever byborna att det blivit betydligt mindre Lake där.

Nu engagerar sig bybor och utför prover för att ta reda på hur sjöarna mår.

– Jag har sett hur sjögräset har växt till år från år, och nu tror jag att det ligger på något maxdjup, och så har vi sett lite algblomning, säger Inge Lindström.

En annan som är engagerad i projektet är Östen Holmström. Han berättar att de nu gör återkommande vattentemperatur och siktdjupsmätningar i sjöarna.

– Till stor del beror fenomenet på att näringstillskottet i sjöarna är för stort, exempelvis från fosfor och kväve. Det kommer de att mäta till hösten, berättar han.