Markaryd

"Man slog sönder ett bra integrationsarbete"

1:18 min

Arbetsförmedlingen har misslyckats med uppdraget att få nyanlända i jobb eller i studier. Det tycker kommunalrådet i Markaryd, Bengt Germundsson (KD), som tror att kommunerna skulle göra ett betydligt bättre jobb.

– Vi har en lokal kännedom, upparbetade kontakter och korta beslutsvägar. Har man resurser och kan jobba individuellt med människor från dag ett utifrån deras förutsättningar kan vi lotsa ut dem på ett bättre sätt, säger Bengt Germundsson. 

När integrationspolitiken lades om år 2010, och arbetsförmedlingen fick ansvar för de nyanlända under de första två åren, var målet fullt fokus för nyanlända att komma i arbete och lära sig svenska.

Men cirka en tredjedel som lämnar den statliga integrationen kan försörja sig själva genom jobb och studier. 

– Jag var kritisk till etableringsreformen redan när den infördes år 2010 av den borgerliga regeringen. Jag tyckte att man slog sönder ett bra integrationsarbete som kommunerna redan bedrev och tyvärr har de farhågorna besannats, säger Bengt Germundsson.