Ny studie: Allt viktigare att ta vara på regnvatten i framtiden

1:56 min

På grund av klimatförändringarna kommer det i framtiden att bli viktigare att ta vara på regnvatten som faller på hustak i tätorter.

– Dels kommer vi att få totalt sett lite mer nederbörd men det värsta är att det kommer vid olika tidpunkter och kanske häftiga flöden, vilket gör att vi måste ta hand om det här, vi måste fördröja systemen. Om det kommer för mycket regn på en gång blir det översvämningar, de dagvattensystem vi har kan inte klara det, det säger Bo Olofsson som är professor i miljögeologi och som ingått i forskningsprojektet Urban Rain vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

I flera tätorter leds regnvatten från hustaken via stuprör ner i gatubrunnar och därifrån vidare till reningsverk. Men många reningsverk är inte dimensionerade för de stora flöden vi kan vänta i framtiden.

Ett sätt att förhindra översvämningar är att ta vara på regnvattnet från taken innan det når gatan, säger Bo Olofsson som är professor i miljögeologi och som ingått i forskningsprojektet Urban Rain vid KTH.

– När det väl når gatan och rinner på trottoaren och gatan blir det förorenat av tungmetaller, så man ska helst ta vara på det redan när det rinner från hustaken, säger Bo Olofsson.

I forskningsprojektet Urban Rain har man också undersökt hur man kan ta vara på regnvattnet som en resurs i tider av vattenbrist, till exempel som bevattning, utsmyckning eller för att spola toaletter.

Man har studerat exempel i Spanien och Tyskland där man kommit längre med sådana lösningar. I Sverige är det fortfarande ovanligt men i Örebro byggs just nu ett kontorskomplex med 800 kontorsplatser där toaletterna kommer att spolas med regnvatten från taket. 

Och sen finns det de privatpersoner som redan tagit saken i egna händer, som Uno Erikson på Gotland som sedan 16 år tillbaka uteslutande använder regnvatten till hushållet, även som dricksvatten. Uno Erikson visar hur vattnet från stuprören leds via filter ner i en tank i hans växthus.

– Och sedan så rinner det ut här och där rinner det ner i en tank.

Och det vattnet går in i köket och badrummet?

– Ja, just det. 

Och det vattnet kan man dricka? 

– Ja, iallafall gör jag det, säger Uno Erikson.