Miljarder skattekronor har gått till fuskbolag

1:54 min

3,9 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar har gått till oseriösa assistansbolag inom vården. Det avslöjar Svenska dagbladet idag.

– Jag tycker att det är extremt allvarligt. Därför har jag ägnat väldigt mycket tid och kraft åt den här frågan, säger barn- och äldreminister Åsa Regnér som är ansvarig för frågan.

Svenska dagbladet har fått ut siffror för 15 oseriösa assistansbolag som Försäkringskassan stoppat utbetalningarna till.

Tillsammans har de plockat ut nästan 4 miljarder svenska skattekronor. Den siffran är egentligen ännu högre eftersom det saknas uppgifter om ytterligare tre bolag som Försäkringskassan slutat betala ut assistansersättning till.

Flera nya utredningar pågår samtidigt, men bolagen kan fortsätta få ut pengar i veckor eller månader, trots misstänkt fusk.

– Vi får inte stoppa utbetalningar så att ett bolag som är seriöst riskerar att skadas eller till och med gå i konkurs, säger Försäkringskassans nationella samordnare Linus Nordenskär.

När ni inte stoppar utbetalningarna direkt, hur ser ni på att de här pengarna kan användas till att finansiera till exempel terrorism?

– Det är såklart extremt allvarligt om det hamnar i orätta händer som terrorism. Det är däremot ingenting vi sett konkret i våra utredningar utan det exemplet kommer från en rapport från Finansinspektionen, säger Linus Nordenskär.

Samtidigt som fusket har upptäckts så har flera personer i behov av vård blivit av med sin assistansersättning. Ansvarig minister Åsa Regnér säger däremot att fusket och den indragna vården handlar om två olika saker.

– Att många fått neddragen assistans eller nekats den beror på vägledande domar som har fallit och som försäkringskassan måste följa när de gör bedömningar. Det andra är felanvändning av medlen till personlig assistans. Och det är därför som jag har varit väldigt enveten med att vidta flera kraftfulla åtgärder för att komma åt det här, säger barn och äldreminister Åsa Regnér.