Fängelsernas tvätterier konkurrerar ut privata företag

1:44 min

Tretton kronor i timmen och utan krav på vinster. Förutsättningar inga seriösa företag kan konkurrera med. Men det får många tvätterier i Västsverige göra.

Kriminalvården har krav på sig att skapa meningsfull sysselsättning åt de intagna - vilket kan vara exempelvis tvätteri, lokalvård och servicearbete.

Tvättar åt kommuner
Det vanligaste är att arbetet sker internt men på vissa anstalter tar de även på sig uppdrag åt privata och kommunala bolag. Christian Backlund äger Din tvätt i Borås och han har sett flera upphandlingar gå till kriminalvården.

– Om man ser att det handlar om upphandlingar med de volymerna, och det godset som passar kriminalvården så har man nästan gett upp på förhand, säger Christian Backlund.

Lägre priser
Enligt en rapport från Tvätteriförbundet har det varit upphandlingar där kriminalvården har kommit med prisförslag som varit 16 procent billigare än de privata företagen.

– De kan lägga sig på såna nivåer att jag skulle gå back för att kunna matcha det, säger Christian Backlund.

Sysselsättning för intagna
Anledningen till att kriminalvården kan hålla nere priserna är att de dels har kravet om att skapa sysselsättning. Samtidigt är de intagna i stort sett oavlönade och kriminalvårdens tvätterier saknar vinstkrav.

I regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Kriminalvården så står det att ”För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna”. Deras intäkter behöver med andra ord bara täcka hälften av kostnaderna för verksamheten.

"Kritiken är obefogad"
Enligt kriminalvården står de endast för ungefär en procent av tvätteriomsättningen i Sverige och anser därför att kritiken är obefogad. De har tidigare uttalat sig i en intervju med svenskt näringsliv där de sagt att de inte anser att de pressar priserna och att de är en aktör på marknaden precis som andra.
Ytterligare kommentar från kriminalvården kommer under morgondagen.

Minister granskar
Nu har riksdagsledamot Margareta Cederfelt (M) ställt frågan till närings- och innovationsminister Mikael Damberg om hur problemet med konkurrensen skall kunna lösas. Svar beräknas att komma den 10 augusti.