Litteraturskapandet i länet är nedprioriterat

1:18 min

Litteraturens ställning i länet är för svag - det kommer en ännu opublicerad rapport fram till som Region Örebro län tagit fram.

Rapporten har tagits fram för att undersöka hur det ser ut för nuvarande och blivande författare i länet. Länge har man gett fokus åt läsfrämjandet, medan själva producerandet av text varit bortprioriterat.

– Problemet är att de som agerar inom området inte har tillräckligt bra infrastruktur att luta sig på, säger Rikard Åslund som är regionens områdeschef för Kultur och ideell sektor.

– Sen är det så med litteraturen att författare är ganska ensamma. Det är ett ensamt yrke, och ibland så kan det vara en hjälp bara att träffas och skaffa mötesplatser. Där skulle vi kunna hjälpa till.

Anna Helgesson är lärare från början och debuterade som barnboksförfattare 2013. Hon håller med om att regionen inte stöttat litteraturskapandet som hon önskat.

Det skulle vara fantastiskt roligt om det fanns fler möjligheter så att man inte alltid måste uppfinna hjulet och göra det själv hela tiden.

– Det finns ingenting för författare som är ordnat. Just det här att träffa andra, prata skrivande, att veta att man har kollegor. Det skulle vara fantastiskt roligt om det fanns fler möjligheter så att man inte alltid måste uppfinna hjulet och göra det själv hela tiden. Det tar ju mycket kraft.

Rikard Åslund menar att detta får påverkan på vad och vilka som får synas inom kulturen.

– Vad det betyder rent konstnärligt är att referensramarna blir väldigt mycket storstadsperspektiv.

Region Örebro län kommer nu titta vidare på vilka resurser som finns för att kunna börja arbeta med frågan.