Ett steg närmare grisorgan i människa

1:21 min

Kinesiska forskare har lyckats klona grisar som är fria från egna retrovirus – ett steg framåt i strävan att kunna transplantera grisorgan till människa.

Brist på organ att transplantera gör att många hoppas att det ska bli möjligt att använda grisorgan. Men ett hinder har varit att de innehåller så kallade endogena retrovirus, virus vars arvsmassa byggts in i grisens eget DNA, och som man tror skulle kunna orsaka sjukdom hos människor.

Men nu har kinesiska forskare lyckats klona fram griskultingar som är helt fria från den här sortens retrovirus, rapporterar de i tidskriften Science. Samma forskargrupp lyckades för ett par år sedan blockera generna för retrovirus, men då bara i grisceller på labb, något som redan då sågs som ett stort forskningsframsteg. Det är den så kallade CRISPR-Cas9-tekniken, som gör att man lättare och med större precision kan göra den här sortens genförändringar.

Det andra stora hindret innan vi kan börja transplantera handlar om avstötning – och samma forskargrupp försöker också lösa det problemet med samma sorts genteknik.

Marie Nyman, chef på myndigheten Gentekniknämnden som följer sådana här frågor, säger att de retrovirusfria grisarna är ett viktigt framsteg och tror inte vi kommer att få vänta så länge innan de här forskarna löst avstötningsproblemet också:

– Om man nu lyckats göra det här med retroviruset så borde det också gå att använda CRISPR-Cas9 för att slå ut de gener som gör att människokroppen reagerar och stöter bort grisorganen. Så vi får väl se, det kanske kommer inom något år, säger hon.

Referens: Niu et. al. Inactivation of porcine endogenous retrovirus in pigs using CRISPR-Cas9. Science 10.1126/science.aan4187 (2017)