Slaguggla (Strix uralensis)

0:44 min

Slagugglan är en barrskogsfågel som knappast finns söder om Värmland, Västmanland och Uppland. Den verkar vara på frammarsch bland annat tack vare att lokala ornitologer satt upp åtskilliga slaguggleholkar på många håll i skogslänen.

Slagugglan är en kraftfull jägare, som inte drar sig för att exempelvis döda och äta upp så pass stora fåglar som kattugglor. Vid boplatsen kan de vara väldigt tuffa mot inkräktare, så när de holkuppsättande naturvårdarna kommer för att kontrollera häckningsframgången och ringmärka uggleungarna måste de bära rejäl skyddsutrustning, inklusive hjälm.

Om det inte finns holkuppsättade människor i trakten kan slagugglorna ha svårt att hitta lämpliga ställen att boa på. Deras naturliga favoritplatser är avbrutna döda träd, så kallade högstubbar, och sådana finns det ont om i det industriellt brukade skogslandskapet.

(Strix uralensis)