Skåne

Kräftbeståndet i Skåne hotat

3:55 min

Det kommer att komma skärpta regler kring signalkräftan efter ett EU-beslut. Detta kan vara dåliga nyheter för Skånes redan dåliga kräftfiske.

Det kommer att komma skärpta regler kring signalkräftan efter EUs förbud att sälja eller överlåta den invasiva arten som sprider sig på ett okontrollerat och skadligt sätt.

Sverige har fått undantag för signalkräftan just nu och Johan Wagnström från Fiske- och restaureringsenheten på Länsstyrelsen Skåne tror inte att det i Skåne kommer att de nya reglerna kommer att märkas av till en början.

– Man kommer inte att få tillstånd att plantera dem men att sälja och äta dem kommer att vara fortsatt tillåtet. För gemene man som har ett kräftvatten kommer det inte att vara någon större skillnad, säger Johan Wagnström.

Att det inte fungerar bra i Skåne tyder lite på att det kan vara en klimateffekt.

Trots att signalkräftorna finns överallt i vattnet och att man har satsat pengar på att plantera ut dem är kräftfisket inte på topp i Skåne.

– Att det inte fungerar bra i Skåne tyder lite på att det kan vara en klimateffekt, att det kan vara för varmt i Skåne för att de fungerar bättre norrut, säger Johan Wagnström.

I och med signalkräftans spridning har flodkräftan i större utsträckning försvunnit. Satsningen man gjorde för att plantera ut signalkräftor gjorde att man inte kunde gå tillbaka till den andra arten.  

– Den satsningen innebar att vi inte kunde gå tillbaka till flodkräftan. Vi stod mellan den pestdöda flodkräftan och den nya signalkräftan. Nu har nästan båda tapparna försvunnit och nu är bara åsnan kvar i mitten, säger Johan Wagnström.