Backsvala (Riparia riparia)

0:46 min

Backsvalan är den minsta av Sveriges tre arter av svalor. Boplatsen är ovanlig: backsvale-paret gräver sig in i en brant sandsluttning och placerar boet i en liten kammare längst in i djupa tunneln. Andra backsvalepar gör likadant strax intill, så att det bildas en hel koloni, gärna i grustag där vi människor skapat branta stup av sand.

Vad gjorde backsvalan innan det fanns grustag med lodräta, sandiga branter, kan man undra? Svaret är att den grävde sina bohålor i branta stränder vid älvar och havssträmder. Och det gör den fortfarande där sådana finns, men i många delar av landet är det ont om den sortens naturliga boplatser.

De senaste decennierna har det blivit bostadsbrist även i grustagen. Människor har slutat använda många av dem för att hämta grus, och "snyggat till" genom att jämnat branterna och plantera gräs på sluttningarna. Det har skapat en sådan bostadsbrist för svalorna att naturvårdare på en del ställen har fått gräva nya specialgjorda backsvalebranter i nedlagda grustag.

(Riparia riparia)