Bläsgås (Anser albifrons)

0:42 min

En så kallad bläs, alltså en vit pannfläck, kan man se på två gäss i vårt land. Dels fjällgåsen, som häckar mycket sällsynt i de svenska fjällen. Dels bläsgåsen som är en betydligt vanligare syn, även om den inte häckar alls i Sverige utan bara passerar förbi under vår och höst på väg till och från sina boplatser på den ryska tundran.

Bläsgåsens pannfläck går inte fullt lika högt upp på pannan som fjällgåsens, det är ett sätt att skilja de båda arterna åt. Men det säkraste kännetecknet, som är synligt även på långt håll, är bläsgåsens kraftiga mörka tvärränder på buken.

(Anser albifrons)