Brun kärrhök (Circus aeruginosus)

0:26 min

Den bruna kärrhöken är en rovfågel som man ser i två miljöer. Den har sitt bo i stora vassområden vid grunda sjöar. Men man ser den också jaga över åkermarker i omgivningarna, efter möss och sorkar, småfåglar och ödlor och andra byten.

Ett bra sätt att skilja den bruna kärrhöken från till exempel ormvråk, en annan brun rovfågel, är att kärrhöken har ett speciellt sätt att hålla sina vingar lite höjda när den glidflyger. När man ser fågeln framifrån är alltså silhuetten något v-formad, medan ormvråken håller vingarna helt plant när den glider och seglar.

Bland de svenska rovfåglarna finns både stannfåglar och flyttfåglar. Den bruna kärrhöken är en utpräglad flyttfågel som flyger ända till Afrika under vintern. Där har den en ganska annorlunda livsstil än i Sverige. Istället för sjöar och våtmarker föredrar den torra savanner där den lever på att äta gräshoppor.

(Circus aeruginosus)