Får inte neka någon med fiskekort att fiska

4:39 min

Att fiska kan visa sig mer komplicerat än att ställa sig vid en sjö och meta. Det gäller att stå på rätt plats och ha rätt fiskekort med sig. Det är där tillsynsmannen kommer in i bilden. Dennes jobb är i första hand att informera.

Att vistas vid en sjö faller under allemansrätten. Fiske räknas det inte som förrän den stund då du lägger ner betet i vattnet. Då kan en tillsynsman fråga efter fiskekort och har du ett sådant med dig som är giltigt så kan de inte fösa bort dig från platsen.

– Har de fiskekort så har de ju gjort vida de kan, säger Jonas Andersson på Länsstyrelsen.

Var du fiskar runt en sjö kan däremot ha betydelse. Vid en del sjöar kan lokala fiskevårdsföreningar bestämt att vissa platser är avsedda för till exempel flugfiske.

– Då är det ju så att står man och fiskar vid en flugfiskeplats så kan ju tillsynsmannen säga till, att gå du dit bort och ställ dig istället. Det är tillsynsmannens viktigaste uppgift att informera om fisket och fiskevården.

En tillsynsman kan få sitt uppdrag från en fiskevårdsklubb men får tillstånd att utföra tillsyn från Länsstyrelsen. De lagar som tillsynsmannen har att förhålla sig är Fiskelagen samt EU:s förordningar om den gemensamma fiskepolitiken. Samtidigt har ofta uppdragsgivaren också egna regler som gäller kring just det vattnet, till exempel vissa platser som är avsedda för visst typ av fiske, eller mängd fisk som får tas upp under en dag.

Trots att en förening kan ha egna regler får de inte köra bort folk o mde har fiskekort. Är det tillåtet att fiska gäller det alla. Beslagta fiskeutrustning är också något som bara får göras i undantagsfall.

– Det får beslagta om det är till gagna för en utredning, alltså om man har gjort ett brott. Men då ska det lämnas vidare till polisen, tillsynsmannen får inte förstöra på plats, säger Jonas Andersson.

Även att ta fiskekorten från någon är som en sista utväg. Då kan det handla till exempel om att någon bedriver ryckfiske eller annan olaglig fiskeverksamhet.

– Handlar det om att någon fiskar på fel ställer så gäller det att i första hand informera. Sen ska en inte göra skillnad på vilket land en kommer ifrån, säger Jonas Andersson.