Forskare ska försöka fotografera depression

1:55 min

Det har tidigare visats att det i vissa fall finns samband mellan depression och inflammation i hjärnan. Nu ska forskare i Linköping försöka specificera vilka depressioner det gäller, via foton med magnetröntgenkamera.

– Vi kan ju se inflammation i blodprover, vi kan se det i ryggmärgsvätska. Och nu har tekniken utvecklats så att vi förhoppningsvis kan se det på magnetröntgen också, säger universitetsöverläkare Martin Samuelsson på psykiatriska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping.

Runt fem procent av befolkningen i Sverige beräknas lida av depression och långt fler kommer sannolikt att drabbas någon gång under sin livstid, enligt tillgänglig statistik.

I studier bland annat från USA och England har man sett ett möjligt samband mellan vissa depressioner och inflammation i kroppen. Nu vill forskare i Linköping studera det här sambandet närmare.

– Depressionsbegreppet är väldigt vitt och inrymmer troligen flera olika typer av depressioner. Vi vill systematisera detta så vi kommer att leta efter inflammation i hjärnan som ett första steg.

Inflammationen bildar en svullnad i hjärnan, säger Martin Samuelsson.

– Precis som det blir rött på huden så blir det en svullnad också och det är den vi tittar efter i hjärnan bland annat. Och så tittar vi på om det kommer ut vätska utanför de enskilda nervcellerna.

– Det är på den upplösningsnivån vi ligger nu på våra apparater. Och något av det viktigaste här är att försöka dela upp depressioner och få en bättre diagnostik.

Daniel Lindqvist är läkare och forskar om depression vid Lunds universitet.

– Depression är ju en väldigt stor sjukdomsgrupp det är många som under sin livstid kommer att drabbas av en depression, säger han.

Lindqvist tycker att försöket att visualisera depression verkar intressant.

– Jag tycker spontant att det låter mycket intressant. Det finns sannolikt många olika orsaker till att man drabbas av depression så därför är det viktigt, tror jag, att försöka hitta subtyper av depression för att på så sätt kunna behandla det mer specifikt.