Besked i dag: Det blir "hård" brexit 2019

2:01 min

Storbritannien kommer att lämna både EU:s gemensamma marknad och tullunion den 19 mars 2019 när brexit träder i kraft.

Det meddelar i dag två brittiska ministrar som tidigare har haft skilda åsikter kring hur Storbritanninen ska separera från EU.

Efter veckor av oenighet mellan två av regeringens tyngsta ministrarna så har finansministern Philip Hammond och handelsministern Liam Fox kommit överens. Ministrarna har tidigare setts som rivaler kring brexit där finansministern velat stanna inom EU och handelsminister velat lämna.

De skilda ståndpunkterna har splittrat regeringen men i tidningen Sunday Telegraph visar ministrarna att de grävt ned stridsyxan. Toryministrarna är nu överens om att Storbritannien ska lämna både EU:s gemensamma marknad och tullunionen den 19 mars 2019.

De förespråkar en kortare övergångsfas men skillnaden är att finansminister Hammond tidigare velat ha en mjuk brexit. Alltså en lång övergångsperiod där den fria rörligheten mellan EU:s länder fortsätter efter 2019.

Dagens besked innebär att Storbritannien kan sluta nya handelsavtal med länder utanför EU samma dag som landet lämnar samarbetet. Att ministrarna har enats underlättar dessutom arbetet för premiärministern Theresa Mays hårda brexitprofil.

Trots detta så puttrar missnöjet runt brexit. En annan röst i debatten är David Miliband, Labours tidigare utrikesminister som uppmanat politiker på båda sidor att gå samman och kämpa mot brexit.

Enligt Miliband så kommer skilsmässan med EU att leda till en ekonomisk katastrof. Ett förslag på ett nytt anti-brexit parti har även presenterats av James Chapman, som är en tidigare rådgivare till regeringens brexitminister David Davies.

– Det konservativa partiet har skadats så svårt att det aldrig mer kommer att nå en majoritet, säger Chapman till BBC.

– Mays hårda brexitlinje kommer att leda till att landet stupar. I en demokrati har människor rätt att ändra sig, säger James Chapman.

Catarina Gustafsson, London
catarina.gustafsson@sverigesradio.se