Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten ligger kvar på 7,3 procent

Arbetsmarknaden bedöms som fortsatt stark, arbetslösheten ligger kvar på 7,3 procent. Det framgår av Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsstatistik för juli månad, som släpptes i dag.

Samtidigt når Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag rekordnivåer när många nyanlända får sina uppehållstillstånd. Det gör att antalet arbetslösa ökar något.

Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda är nere på 3,9 procent i juli, medan den är 21,8 procent bland utrikes födda.

– Vi har en fortsatt mycket stark tillväxt av jobb. Samtidigt är det fler personer som vill in på arbetsmarknaden och det gör att antalet arbetslösa stiger något. Det här är en väntad utveckling som inte ska ses som ett tecken på en svagare arbetsmarknad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I slutet av juli var 356 000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 6 000 fler än för ett år sedan.

– Många saknar en utbildning som är gångbar på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är det alltför få som väljer att studera under sin tid i etableringsuppdraget. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler att satsa på en utbildning som banar väg till arbete, säger Annika Sundén.