Tryck på kvinnokliniker

Trycket på kvinnoklinikrerna i länet blir allt större. Väntetiden för ett besök kan vara i upp till tre månader.
Det är om besvären inte är akuta som väntetiden kan pågå i tre veckor.