Gratis läkemedel för barn blev dyrare än väntat

1:22 min

Reformen om gratis läkemedel för barn och unga under 18 kostade 150 miljoner kronor mer än väntat under första året.

Reformen, som trädde i kraft den första januari 2016 beräknades att kosta ungefär 400 miljoner i uteblivna inkomster. Men kostnaden ökade eftersom det också ledde till att det faktiskt hämtades ut fler läkemedel än innan egenavgiften tagits bort. Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

– Man tittade på årsbasis vad egenavgifter från personer under 18 motsvarade, och de har uppgått till 400 miljoner kronor per år. Man räknade med att det är vad det kommer det kosta. Men dessutom har den borttagna avgiften ökat förbrukningen av läkemedel motsvarande ungefär 150 miljoner kronor. Det är framför allt mjukgörande läkemedel till exempel läkemedel för hudsjukdomar, krämer mot eksem och astmaläkemedel, säger Almina Kalkan, utredare inom hälsoekonomi på Socialstyrelsen.

Syftet med reformen var att man sett i tidigare rapporter att föräldrar ibland avstår från att köpa läkemedel till sina barn av ekonomiska skäl. Trots det hade man räknat med att reformen skulle kosta just 400 miljoner i uteblivna kostnader.

Men om de 150 miljonerna i ökade utskrifter av läkemedel faktiskt beror på reformen är inte helt fastställt, utan något som Socialstyrelsen nu har i uppdrag av regeringen att utreda. Men samtidigt är 150 miljoner en ganska låg andel av vad läkemedelsförmånerna kostar totalt.

– Det är 22 miljarder som totalt sett går till läkemedelsförmåner och fem miljarder därtill betalas av patienternas egenavgifter och det är av den summan är det tidigare 400 miljoner som betalats av personer under 18 som nu i stället betalas av samhället, säger Almina Kalkan.