Bekämpningsmedel påverkar humlornas äggläggning

0:50 min

Humledrottningars förmåga att bilda kolonier försämras om de utsätts för neonikotinoider, visar ny studie.

Neonikotinoider är en grupp av ämnen som används som bekämpningsmedel inom jordbruket.

Nu visar en ny undersökning från Universitetet Royal Holloway i London att det är mindre sannolikt att humlor som utsätts för neonikotinider lägger ägg.

Att neonikotinoider påverkar humlor och bin negativt har flera studier visat. Det som är nytt här är att forskarna undersökt humlornas äggläggningsfas, berättar Henrik Smith, humleforskare och professor i ekologi vid Lunds universitet.

– Tidigare har vi sett effekter på till exempel födosök och koloniutveckling. Men nu kunde man alltså se att drottningarna, när de ska etablera sig på våren, påverkas av neonikotinoider.

Vad säger du om studiens resultat?

– Studien är en tydlig indikation på att detta kan ha en effekt i det vilda. De har använt sig av realistiska doser.

Humlorna i studien har ju undersökts i ett labb. Hur påverkar det studiens trovärdighet?

– Om man gör studien i ett labb så kan man göra den mycket mer kontrollerad. Det går inte direkt att säga hur stor effekten är i fält, men med tanke på styrkan i den här studien så måste man nog vara beredd på att tro på att det finns effekter i det vilda, säger Henrik Smith.

Studien har publicerats i tidsskriften Nature Ecology & Evolution.

Referens: Baron et al. 2017. Pesticide reduces bumblebee colony initiation and increases probability of population extinction. Nature Ecology & Evolution. DOI:10.1038/s41559-017-0260-1