Hälsa

Barn använder blöjor i allt högre åldrar

1:26 min

Föräldrar börjar potträna sina barn senare idag jämfört med för 60 år sedan.

Barnavårdscentralernas råd om potträning saknar ofta vetenskapligt stöd, hävdar Camilla Olofsson, verksamhetsutvecklare på studieförbundet NBV, som själv anordnar studiecirklar i babypottning. Studiecirklar i babypottning innebär att föräldrarna lär sig att läsa av sina barns signaler för när barnet behöver kissa och bajsa.

– Många föräldrar får rådet från BVC att vänta till barnet är redo, men det finns inget vetenskapligt stöd för vad som gör ett barn redo, säger Camilla Olofsson.

Hon menar att bebisar kan babypottas från tidig ålder och att det då är föräldrarna som tränar och inte barnet.

Enligt rikshandboken ska barnavårdscentraler informera föräldrar om potträning senast när barnet är 10 månader.

Daniel Tettli är en av de föräldrar som tagit del av Camilla Olofssons studiecirkel angående babypottning och han ser positivt på att lära sig att läsa av sina barns signaler om när barnet vill kissa eller bajsa.

– Vi vill att det ska kännas naturligt för vårt barn, så att han kan fortsätta att gå på pottan istället för att använda blöjor, säger Daniel Tettli.

– Det finns flera fördelar med det, dels att man kan få barnet blöjfritt vid 1,5 års ålder redan och sedan är det både miljömässiga och kostnadsmässiga fördelar eftersom att man använder mycket blöjor annars och det är en ganska stor utgiftspost som förälder, menar han.

Jenny Hedman, som är samordnare för barnhälsovården i Jämtland Härjedalen, förstår att det kan finnas brist på information om tidig potträning senast vid 10 månaders ålder hos en del barnavårdscentraler. 

– Det är alltid svårt när det kommer till kommunikation och information. Dels hur man säger saker och dels hur mottagaren tar det. Personalen ska alltid försöka uppdatera sig, det ingår i vår profession, säger Jennie Hedman.

– Man ska alltid försöka att ge en mångfacetterad information och det är alltid tråkigt när föräldrar upplever att de inte fått en viss information. Det enda vi kan göra är att ta till oss det och bli bättre. Jag kommer att sprida informationen till personalen i Jämtland Härjedalen och påminna om det, säger hon.