Alliansen vill införa inträdesjobb för nyanlända och unga

2:15 min

De fyra allianspartierna kommer i dag med ett nytt jobbförslag med lägre ingångslöner som ska få in fler nyanlända och unga utan gymnasieexamen på arbetsmarknaden.

De så kallade inträdesjobben är en ny anställningsform som kombinerar utbildning och arbete. 

– Det är unga utan gymnasieutbildning, det är nyanlända. De ser vi att utanförskapet ökar för nu. Det vill vi bryta. Därför är jag väldigt glad att vi samlar oss kring en konkret reform som utvecklar och utgår ifrån den svenska modellen, men som skiljer sig från regeringen så till vida att det också möjliggör för de nya grupperna att faktiskt ta sig in i stället för att faktiskt permanentas utanför, säger moderatledaren Anna Kinberg Batra,

De fyra allianspartiernas förslag om inträdesjobb riktar sig till nyanlända under de fem första åren i Sverige, samt unga upp till 23 år som saknar gymnasieexamen.

Det är en ny anställningsform där lönen blir 70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till 21 000 kronor i månaden.

30 procent av arbetstiden skall gå till att lära sig jobbet, eller nån annan typ av utbildning. En person får ha den här anställningen i maximalt tre år. Arbetsgivaravgiften slopas under den tiden, vilket gör det billigare för arbetsgivaren.

Enligt Alliansen skulle det skulle komma att bli fråga om 25 000-40 0000 jobb.

Liberalernas partiledare Jan Björklund betonar att det här förslaget, till skillnad från tidigare insatser som genomförts för personer långt från arbetsmarknaden inte är en tillfällig insats från arbetsförmedlingen, utan ät en ny anställningsform.

– Det här är ingen arbetsmarknadsåtgärd, det är en vanlig anställning. Det är enkelt. Det har förutsättningen att lyckas mycket bättre. Det har varit en viktig orsak till att många tidigare insatser inte har lyckats. Det har varit för krångligt, säger Jan Björklund.

Allianspartierna hotar alltså med att gå fram med krav på lagstiftning om förslaget, men man ger ändå arbetsmarknadens parter viss tid för att komma fram till liknande lösning innan dess.

– Ja, när vi kommer att tillträda som alliansregering under nästa år, så kommer vi att lägga ett sådant förslag om inte parterna självmant har kommit fram till ett förslag som innebär lägre trösklar för nyanlända att komma i arbete. Det här är på riktigt, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Hur ser du på risken att det här pressar ner lönerna i andra jobb?

– Nej, det finns inte en sådan påtaglig risk, och det är därför som också LO har gått fram med liknande förslag där man vill möjliggöra för lägre ingångslöner för nyanlända, för man ser även där behovet där av att klara av integrationsutmaningen, säger centerledaren Annie Lööf.