Gott om utrymme för fiskodling till havs

1:48 min

Det skulle gå att odla betydligt mer fisk i havet för att försörja världens befolkning i framtiden, menar forskare i en ny studie. Idag används bara en liten del av haven som odlingsplats.

I dag sker det mesta av världens fiskodling i anläggningar på land, bara en bråkdel sker i havet i länder som Norge, Kina och Chile.

Amerikanska forskare har nu gjort en modell för hur mycket vi skulle kunna öka fiskodlingen i haven globalt sett.

De har delat in världens hav i mindre rutor, och för varje ruta tittat på temperatur och tillväxtmöjligheter för över hundra olika odlingsbara fisk- och skaldjursarter.

Även om vi bara skulle odla fisk på mindre än 0,015 procent av havets yta, skulle vi kunna få fram lika mycket fisk som vildfångas idag, visar studien som publiceras i tidskriften Nature Ecology and Evolution.

Havsområden som används till transporter, oljeindustri och marina reservat är inte inräknade, men forskarna kom ändå fram till att det inte är ytan som begränsar odlingen.

Det är i stället annat som påverkar utvecklingen, som exempelvis politiska beslut, ekonomi och avstånd från marknad till odling.

Forskarna konstaterar att nästan varje land med kust har potential att expandera sitt havsbruk. Men många länder där odlingar skulle kunna ge allra mest har knappt någon fiskodling alls i dag. Indonesien, Indien och Kenya nämns som mycket lovande.

– Vi visste redan att det finns väldigt mycket yta som är lämplig för odling, men det är andra faktorer som styr varför vi inte odlar där idag, säger Max Troell, systemekolog vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet.

Han menar att den största knäckfrågan handlar om foder. Fiskmaten kan inte kosta för mycket eller konkurrera med odling av annat vi kan äta. Sådant är mer begränsande i dag än tillgänglig havsyta, säger Max Troell.

– Vi kan inte tro att bara för att vi går ut i havsmiljö, så löser vi världens matförsörjning. Även vattenbruk är starkt beroende av resurser.

Referenser: Rebecca R. Gentry et al. Mapping the global potential for marine aquaculture. Nature Ecology and Evolution. DOI: 10.1038/s41559-017-0257-9

Max Troell et L. Ocean space for seafood. Nature Ecology and Evolution, news. DOI: 10.1038/s41559-017-0304-6