Giftig jord ska bort från Vinterviken

1:23 min

Efter år av utredning ska marken i Vinterviken nu saneras. Jorden är förorenad och det är barn och hundar som är mest utsatta.

Vinterviken är ett område där bland andra Alfred Nobel höll till och tillverkade sprängämnen. En zinkfabrik fanns här och på 1950- och 60-talen hanterade AB Atomenergi blyhaltig skiffer i området.

– Det känns ju lite obehagligt om det är farligt. Speciellt när det är mycket barn här också, säger Li Rodziewicz som är ute och går med sin hundvalp.

I dag är viken ett rekreationsområde där folk badar, promenerar med hundar och odlar på kolonilotterna i närheten. 

Jenny Forsberg på miljöenheten vid exploateringskontoret Stockholms stad uppmanar folk att vara uppmärksamma.

– Nere vid stranden ligger jorden synlig, den är inte täckt av växter, och där ser man en förhöjd risk för barn som kan få i sig jorden. Risken är att de får ont i magen. Så om man vistas där nere ska man ha uppsikt över barnen, säger hon.

Naturvårdsverket har nu beviljat 74 miljoner kronor i statliga medel för att sanera området. Stockholms stad går in med en mindre summa.

Nästa år börjar arbetet.

– Man kommer att gräva bort jord, schakta och transportera bort och föra dit icke förorenad jord. Man kommer inte att ta bort allt men man tar bort så mycket att man tar bort risken, säger Jenny Forsberg.