Norge digitaliserar historisk bokutgivning

2:37 min

I Norge kommer man snart ha digital tillgång till alla böcker som gavs ut i landet till och med år 2000. Nationalbiblioteket har drivit sitt unika projekt i åtta år, och nu är det nästan klart.

Enligt biträdande chefen Roger Jøsevold handlar det om att göra norskt kulturarv mer lätt-tillgängligt för dagens mediekonsumenter.

– Det är paradoxalt att vi, i en digital tidsålder, är mer upptagna av ögonblicket än de långa linjerna. Som nationalbibliotek ska ju vi vara med och skapa en kulturell identitet, och då är det viktigt att innehållet finns på de plattformar där modernt innehåll förmedlas.

250 000 verk när allt är klart

"Lægebog for sjømænd" från 1902 är en av alla de böcker man kan bläddra i på webadressen www.bokhylla.no. Senare i år ska där finnas runt 250 000 verk - alla böcker utgivna i Norge från 1600-talet fram till och med år 2000. Man kan inte ladda ner böckerna, däremot streama och göra textsökningar i den gigantiska textmängden.

Norska nationalbiblioteket blev inspirerat av Google Books idé om att scanna in all världens litteratur. Enligt Roger Jøsevold har jätteprojektet blivit möjligt dels för att Norge är ett ganska litet land med en hyfsat överskådlig bokutgivning, dels för att man har kunnat förhandla upphovsrättsavtal med en enda part.

– Vi kan förhandla med en part, i det här fallet Kopinor, som klarerar alla rättigheter; med norska upphovsrättsinnehavare, med förläggare, med utländska upphovsrättsinnehavare och med så kallade "orphaned works". Det gör det enkelt att få till ett avtal när man den typen av uppslutning från upphovsrättsinnehavarna.

Stort intresse från allmänheten

Den unika boktjänsten är nu igång, och enligt nationalbibliotekets biträdande chef används den inte längre enbart av unversitetsfolk.

– Från en startpunkt där det här var ett fenomen runt de stora universiteten har det blivit en läsarskara som nu är mer lik den vanliga norrmannen. Det har varit ett förvånande stort intresse, säger Roger Jøsevold.

Enligt en läsarundersökning är det nästan en fjärdedel av den digitala boktjänstens användare som faktiskt läser hela böcker, och inte bara använder för att leta reda på fakta.

Unikt och dyrt projekt 

Ett hundratal anställda på nationalbiblioteket jobbar med det unika digitaliseringsprojektet, främst i digitaliseringsfabriken i Mo i Rana. Där finns speciella scanningsapparater, som även bläddrar i böckerna.

Enligt Roger Jøsevold kostar maskinerna några miljoner kronor styck.
När snart alla böcker är digitaliserade planerar nationalbiblioteket att ägna några år åt att göra samma sak med alla norska tidskrifter.

– Vi har en stor samling tidskrifter, så det kommer vara nästa stora satsning.