Kommuner ger pengar till studenter för att minska lärarbristen

2:18 min

Flera kommuner i Norrbotten erbjuder 3 000 kronor i månaden till den som studerar till lärare, men det är inte säkert att de färdiga lärarna sedan stannar och arbetar i kommunen som stått för pengarna.

Pajala kommun har liksom många andra kommuner svårt att hitta behöriga lärare, särskilt när det gäller språk, och förra läsåret tvingades man anlita utbildningsföretag för att klara språkundervisningen för en del elever.

Nu inför Pajala kommun ett bidrag där den som studerar till lärare får 3 000 kronor i månaden, men det betyder inte säkert att personen sedan stannar i kommunen.

– Nej, vi kan liksom inte avkräva några trohetslöften, utan vår förhoppning är naturligtvis att många av dem som vi ger stöd också väljer att bo kvar, säger Ingegärd Mäki, utbildningschef i Pajala.

Från och med den här terminen provar man nya grepp för att få locka till sig lärare, exempelvis löfte om bonus på 30 000 kronor till lärare som stannar tre år i kommunen.

– Men tyvärr så kan jag inte se, eller jag vet inte om det gett någon effekt den här hösten, säger Ingegärd Mäki.

Systemet med stipendier på 3 000 kronor i månaden till lärarstudenter från kommunen som Pajala inför från och med i höst har Jokkmokk redan haft i två år där en handfull studenter fått bidraget och Sven Holmqvist, ordförande i barn- och ungdomsnämnden tror att satsningen kommer att löna sig.

– Vi är inte vid målsnöret än utan de första fullbordar sin utbildning i början av 2018 men vi tror att de allra flesta stannar kvar.

Samarbetsorganisationen Norrbottens Kommuner skrev den här veckan på en avsiktsförklaring med Luleå tekniska universitet om ökat samarbete när det gäller kompetensförsörjning och förhoppningen är att det ska leda till att det på sikt blir lättare att hitta lärare säger direktör Kajsa Myrberg.

– Vi skulle bli besvikna om vi inte lyckades med det.

Pajala har inte lyckas hitta behöriga lärare till alla tjänster den här terminen, men förhoppningen är att satsningen på studiestipendier till blivande lärare ska underlätta rekryteringen på sikt.

Men skulle de som fått utbildningen sponsrad av Pajala söka arbeta i andra kommuner tänker Ingegärd Mäki inte bli besviken.

– Vi kanske får se det så så att hjälper vi inte situationen i Pajala kommun så hjälper vi ju situationen i någon annan kommun.