Därför kan det ta årtionden att sanera giftig mark

1:28 min

Långa utredningar gör att det ofta tar lång tid att återställa förorenad mark, som den i Vinterviken i södra Stockholm.

Det står nu klart att den förorenade marken i Vinterviken i södra Stockholm ska schaktas bort och bytas ut. Efter flera decennier skjuter Naturvårdsverket till 74 miljoner kronor för att sanera området.

Att arbeten som dessa dröjer så länge beror ofta på att det tar tid att utreda om det finns någon som kan ställas till svars för föroreningen.

– Det ska finnas en förorening som medför att det kan finnas en risk för människors hälsa och miljön. Sen är det ansvarsfrågan också, att man ska visa att det inte finns någon juridiskt ansvarig part, fastighetsägare eller verksamhetsutövare som ska betala, förklarar Björn Johansson, handläggare på Naturvårdsverket.

Myndigheten delar varje år ut 720 miljoner kronor för utredning och sanering av förorenad mark. Pengarna går till att ta reda på hur pass förorenad marken är, om det finns risk för människors hälsa och om någon kan ställas till svars. 

Därefter görs en prioriteringsordning på både regional- och riksnivå. Därför kan det ta lång tid innan områden man vet är förorenade saneras.

När det gäller Vinterviken, som P4 Stockholm rapporterat om tidigare, är det klarlagt vilka industriella verksamheter som förorenat marken, men då miljölagstiftningen kom till först 1969 har ingen kunnat ställas till svars.

Saneringen av Vinterviken har därför fått vänta på finansiering i konkurens med förorenade områden över hela landet.

Men på sikt ska statlig finansiering inte behövas, säger Björn Johansson.

– I och med att det finns en lagstiftning som reglerar hur man ska bedriva sina miljöfarliga verksamheter idag, och vem som har ansvar att återställa i de fall det uppstår en miljöskada, så ska inte staten finansiera de saneringarna framöver.