Kommentar: Bred uppgörelse men fortsatt strid om försvaret

2:19 min

Den försvarspolitiska uppgörelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Moderaterna, med ytterligare 2,7 miljarder kronor per år, innebär en tydlig förstärkning av försvarsbudgeten.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

Lägger man till den höjning av försvarsbudgeten som partierna enades om i den femåriga försvarsuppgörelsen 2015, 10,2 miljarder kronor för hela perioden, så innebär det att försvarspolitikerna nu beslutat om att höja försvarsbudgeten med ungefär fem miljarder kronor per år jämfört med tidigare. Budgeten ökar från drygt 45 miljarder kronor i år till knappt 53 miljarder kronor 2020.

Det här innebär att försvaret, på grund av den negativa utvecklingen i omvärlden och debatten kring den, fått en mer central politisk ställning och att politikerna satsat summor på det som normalt sett brukar reserveras för exempelvis vård, omsorg eller arbetsmarknad.

Men det kommer ändå bli fortsatt politisk strid om nivåerna då Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker att den här uppgörelsen ger för lite till försvaret.

För Försvarsmakten innebär uppgörelsen att den får en stor del av de pengar som den begärde i vintras och möjlighet till långsiktig planering. Enligt uppgift till Ekot och andra medier har Försvarsmakten begärt cirka nio miljarder kronor mer och får nu 6,8 miljarder kronor. Dessutom fick Försvarsmakten ytterligare cirka 400 miljoner redan i våras.

Pengarna gör att fler övningar kan genomföras vilket är avgörande för försvarsförmågan. Dessutom öppnar de för köp av nytt luftvärnssystem och annan materiel som lastbilar, specialfordon och nödvändig kommunikationsutrustning. Försvaret får dock inte allt som det begärt och hur viktigt det är för försvarsförmågan återstår att se.

För regeringen är det viktigt att det nu, trots Kristdemokraternas avhopp, fortsatt finns en bred politisk uppgörelse om försvaret över blockgränsen och inte minst att Moderaterna är med. Samtidigt framhåller nu Moderaterna och Centerpartiet, sannolikt i förhållande till Kristdemokraterna, att det är viktigt att ta ansvar och att skapa en bred majoritet för en, som de som ser det, rimlig svenska försvarspolitik.

M och C har dock sett till att de vid sidan av den här uppgörelsen fritt kan driva ytterligare satsningar på försvaret och det gör att partierna känner större frihet att kunna lyfta fram försvarsfrågan i exempelvis valrörelsen.

Att överenskommelsen är bred är också en viktig signal till omvärlden om att det råder bred politisk enighet i Sverige om att stärka försvarsförmågan.

Kristdemokraterna framhåller i dag att deras avhopp lett till att summan som regeringen var beredd att satsa på försvaret ökade från i måndags till i dag. Om det verkligen är så svårt att avgöra för en utanförstående. Andra med insyn i förhandlingarna hävdar tvärtom att det inte skett någon större förändring från i måndags till i dag.