Stora problem på HVB-hemmet Platea i Hagfors

5:59 min

Anställda på HVB-hemmet Platea i Hagfors larmar om en kaotiskt arbetstillvaro på grund av personalbrist. Humana, som nyligen övertog boendet, menar delar av kritiken är korrekt men att läget är under kontroll.

Monika Gustavsson är tillförordnad regionchef på Humana och bedömer personalsituationen som tillräcklig.

- Vi är idag inte för få personal på Platea. Vi bedömer behovet av personal utifrån vilka behov barnen har.

Personalstyrkan varierar alltså utifrån barnens individuellt bedömda behov.

Monika Gustavsson menar att mycket beror på korttidssjukskrivningar och sjukskrivningar med kort varsel och att det varit svårt att få tag i personal. Det har också varit en turbulent tid med 14 chefer som har slutat under de senaste 4 åren.

Men personal som P4 Värmland pratat med men som vill vara anonyma, berättar om en kaotisk situation.

– Jag har varit med hela våren här med barn som har gråtit sig till söms för vi inte har läst någon godnattsaga. Vi har inte kunnat tillgodose ett par barns läxhjälp.

– Varje barn ska dokumenteras. Underkategorier, dokumenteras när de borstar tänder, det ska dokumenteras när de duschar, men det hinns inte. Och då blir det det hära " jo, men det var nog så ".

– Vi är så underbemannade så att det blir: Vet du om hon har borstat tänderna? Nej, och så säger klienten att han har gjort det och så kommer nästa klient. De kanske har borstat tänderna, de kanske inte har gjort det.

– Arbetsgivaren svarar på vår kritik med att säga: Vi hör vad ni säger. Det finns en strategi. Följ den. Ta det som är enklast först.

– Det finns inte mycket tid till omvårdnad, omtanke och kärlek alls utan det är att hålla koll på ett halvt fotbollslag. De här barnen kräver så mycket. Det här är barn med extra speciella behov som kommer från trasiga familjeförhållanden.

Problem har uttryckts i en skrivelse som hälften av personalen ställt sig bakom med namnunderskrifter. Där påvisas i en rad exempel att personalen är underbemannad, medan föreståndaren gör en annan bedömning.

Personalen har vänt sig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med sina synpunkter. 

Humana har dock fullt förtroende för föreståndaren.

– Hon har ett bestämt mål med verksamheten, ett barnperspektiv som är bra och hon är tydlig. Jag har ett stort förtroende för henne och att hon har förmågan att ta tag i de problem som faktiskt finns på Platea, säger Monika Gustafsson

Två Lex Maria anmälningar har upprättats och Monika Gustavsson tycker att det är bra med tillsynen från IVO.

– Det utvecklar vår verksamhet och vi menar att personalen måste må bra för att barnen ska kunna må bra, så nu är det det här vi jobbar hårt med.